Przeskocz do treści

Diagnostyka

Badanie diagnostyczne przeprowadza się na podstawie wywiadu i zgłoszonych objawów. Najczęściej obejmuje ono:

  • pomiar ostrości wzroku do dali i do bliży
  • ocenę ruchomość gałek ocznych
  • test zasłaniania oczu (cover test) – wykrywanie zeza jawnego, ukrytego
  • pomiar kąta zeza na synoptoforze i/lub listwach pryzmatycznych
  • ocenę stopnia widzenia obuocznego (jednoczesnej percepcji, fuzji, stereopsji)
  • ocenę konwergencji
  • w przypadku objawów zaburzeń akomodacji, również pomiar amplitudy i sprawności akomodacji

W przypadku wykrycia nieprawidłowości wymagających badań lekarskich (np. oceny wady refrakcji po porażeniu akomodacji), zalecamy wizytę pacjenta u lekarza okulisty. Jeżeli pacjent przeszedł już konsultację lekarską i nadal wymaga diagnozy ortoptycznej, wskazane jest przedstawienie wyniku badania wady refrakcji po porażeniu akomodacji.